Medlemskap

Som medlem i UARS kan du delta i våra öppna gemensamma träningar och boka båtar vid andra tider i din kategori, själv eller tillsammans med andra medlemmar. Du kan också tävla för oss och utnyttja våra inomhuslokaler.

Våra medlemskap inkluderar en obligatorisk medlemsavgift på 200 kr som måste betalas för ett fullständigt medlemskap. Endast roddare som har betalat medlemsavgiften får använda klubbens utrustning och åtnjuta andra fördelar med klubben. De medlemmar som inte har betalat avgiften senast den 1 maj kommer att betraktas som en begäran om uppsägning av sitt medlemskap och kommer att tas bort från databasen.

Om du har några frågor kan du skicka ett e-postmeddelande till vår Kassör.

Bli medlem!